Hvorfor ikke?

Jeg skriver Sprøytvarsleren fordi det er gøy å skrive, og jeg fortsetter fordi andre forteller meg at det er gøy å lese.

Har jeg ikke annet å gjøre? Som professor underviser jeg i kjemi ved NTNU. Bare i år har jeg hatt 700 studenter innen teknologi, og ingen av dem har hatt kjemi som sitt hovedfag. Det jeg lærer gjennom å skrive populærvitenskap gjør meg i alle fall ikke til en kjedeligere og dårligere lærer overfor disse studentene.

Er dette riktig måte å gjøre det på? I dagens samfunn er det overskudd på informasjon og underskudd på oppmerksomhet. Skal man nå fram, må man enten gjøre det viktige lystbetont eller det lystbetonte viktig. Min måte å gjøre det på er helt sikkert ikke riktig for alle, men forhåpentligvis for mange nok.