Tag Archives: master project

Kartlegging av marin bløtbunnsafauna

Det høres kanskje rart ut, men områder med bløtbunn i fjæresonen er en naturtype vi ikke har stor kunnskap om i Norge. Fjæra er lett tilgjengelig men områder med bløtbunn har altså ikke vært systematisk studert. Kartlegging med utvikling av en metodikk for en forenklet måte å studere fjæreområder med bløtbunn ble derfor tema for en masteroppgave. Oppgaven ble gjennomført av Grethe Sundet Haugen i tre ulike områder i Sør-Trøndelag. Continue reading Kartlegging av marin bløtbunnsafauna

Skates (Rajidae) in Norwegian waters

Skates are a vulnerable group of fish with low reproduction with few offspring, and are subject to overfishing and by-catch. In Norwegian waters skates are not well known and they have proved to be difficult to identify correctly. DNA barcoding should be of good help to identify specimens correctly. That was the aim to test and find out when our project was planned. Continue reading Skates (Rajidae) in Norwegian waters