Tag Archives: littoral zone

Kartlegging av marin bløtbunnsafauna

Det høres kanskje rart ut, men områder med bløtbunn i fjæresonen er en naturtype vi ikke har stor kunnskap om i Norge. Fjæra er lett tilgjengelig men områder med bløtbunn har altså ikke vært systematisk studert. Kartlegging med utvikling av en metodikk for en forenklet måte å studere fjæreområder med bløtbunn ble derfor tema for en masteroppgave. Oppgaven ble gjennomført av Grethe Sundet Haugen i tre ulike områder i Sør-Trøndelag. Continue reading Kartlegging av marin bløtbunnsafauna