Tag Archives: faunistics

Kartlegging av marin bløtbunnsafauna

Det høres kanskje rart ut, men områder med bløtbunn i fjæresonen er en naturtype vi ikke har stor kunnskap om i Norge. Fjæra er lett tilgjengelig men områder med bløtbunn har altså ikke vært systematisk studert. Kartlegging med utvikling av en metodikk for en forenklet måte å studere fjæreområder med bløtbunn ble derfor tema for en masteroppgave. Oppgaven ble gjennomført av Grethe Sundet Haugen i tre ulike områder i Sør-Trøndelag. Continue reading Kartlegging av marin bløtbunnsafauna

New nudibranchs to Norway – more knowledge on diversity of sea slugs

Five new species of sea slugs (nudibranchs) have been found in Norwegian coastal waters for the first time. Intensive field work over the last few years have provided new knowledge on distribution and abundance on several species not often observed. These results are a part of our long-going project on diversity of Norwegian nudibranchs we have had running since 1997. Continue reading New nudibranchs to Norway – more knowledge on diversity of sea slugs