English version   NTNU   Institutt for bioteknologi      

 
Turid Rustad

Turid Rustad 

Jeg har ny hjemmeside! Professor ved 

Institutt for bioteknologi, 

Fakultet for naturvitenskap og teknologi, 

 NTNU

Mat er kjemi - mat er gøy 

Næringsmiddelkjemi er 
anvendt biokjemi 

Hvordan kontakte meg

Turid Rustad 
Institutt for bioteknologi, NTNU 
7491 Trondheim 
Telefon: (+47) 73 59 40 66 
Intern telefon: 94066 
Turid.Rustad@biotech.ntnu.no

Undervisning

Noen eksempler på studentarbeider jeg har veiledet

Forskning

Rapporter

Administrative oppgaver