Re: Lundrapporten + "sikkerhet" i partier/org.

Trond Andresen (Trond.Andresen@itk.ntnu.no)
Tue, 7 May 1996 08:48:23 +0200

> Hørt på dagsnytt NRK P2 tirsdag morgen, etter hukommelsen:
>
> "Lund-rapporten kommer også til å bli tilgjengelig på internet,
> for de som har tilgang til det, sannsynligvis allerede på onsdag."
>
> Noen som vet noe sikkert, evt. adresse?

Nei, men de snakket om fra klokka 12 av i dagsnytt.

Proev ODIN

http://odin.dep.no/

I flg. dagsnytt i dag kom det f.eks. fram at barn ned til 11 aar som
hadde vaert med paa ROED FRONT sommerleir i regi av ML-roersla, hadde
faatt opprettet egen mappe hos overvaakingspolitiet(!)

Det er naa interessant aa stille spoersmaalet:

"Siden vi naa veit at politisk overvaaking har foregaatt i stor skala
(og antagelig fortsatt foregaar i noen grad), boer ikke det foere til
at sosialistiske/kommunistiske partier og organisasjoner tar opp AKPs
konspirative tradisjon fra 70-tallet med dekknavn paa medlemmene,
landsmoetedelegater valgt av distriktsvise delegatmoeter (dvs.
indirekte valg av delegater), hemmelig oppmoetested til konferanser,
hemmelige landsmoeter som i ettertid kunngjoeres avholdt paa en annen
dato enn den virkelige, ingen eller minimal tverrkontakt mellom
partilag, store fullmakter til den sentrale ledelse (som om det var
krigstilstand), tilbakeholding av informasjon til medlemmene (f.eks. at
medlemmene ikke skal faa informasjon om eventuell uenighet i
sentralledelsen), etc. etc. ?"

Jeg mener IKKE dette. Hva sier dere andre paa KK-forum?

Trond Andresen