Re: SOS Rasisme igjen - fra Arnljot Ask

Henrik Ormesen (henrikor@student.sv.uio.no)
Sat, 01 Nov 1997 00:34:46 +0100

> Ask skriver: "Det har strømmet på med omtrentlige sitater fra
> telefonsamtaler og
> møter ... Det severes som et faktum at Bjørn
> Jensen skal ha fått telefontrussler, uten noen konkrete belegg for
> påstanden. Noen ting går det imidlertid an å forholde seg til:"...
>
> "Noen av disse (AKP'ere som har gått mot bytte av ledelsen i SOS - min
> anm.) gikk også ut med aktivt forsvar av handlingen og bl.a.
> sammenligna den med sivil ulydighet i forbindelse med å hjelpe
> flyktninger!"

- Rimelig omtrentlig Ask, dersom ikke også dette er fra tlf. samtaler...
Et argument jeg har hørt blitt brukt har vært mot argumentasjonen om at
dokumentforfalsking ALLTID er feil og at det er SVÆRT GROVT. Jeg vil
overhode ikke forsvare den dokumentforfalskinga som har skjedd med
flybilleter til SNV. Men jeg må ærligtalt innrømme at jeg har SVÆRT MYE sans
for argumentasjone om at det er HELT RIKTIG å FORFALSKE PASS til
flyktninger, slik at de kan komme i sikkerhet.

At kommunister kan være mot en hver form for dokumentforfalsking i en
organisasjone som jobber for flyktningers sikkerhet, i et land der
flyktninger blir sendt tilbake til kår som kan sammenlignes med nazistenes
behandling av jødene under 2.v. krig, og at disse "kommunister" forsatt kan
kalle seg kommunister er en annen sak...

At kommunister setter prisippet om lovlydighet overfor en rasistisk
borgerlig stat, over prinsippet om å redde menneskeliv (det er i enkelte
tilfeller det SOS Rasisme DIREKTE gjør) er også en annen sak...

Dersom Ask er kommunist, så vil han skjønne at DOKUMENTFALSK KAN være
moralsk høyverdig i SOS Rasisme.

Han vil da også skjønne at det ikke er viktigere for SOS Rasisme å ha rykte
på seg for å være mer lovlydig enn f. eks. AUF som driver med medlemsjuks
uten at dette får NOEN konsekvenser (i negativ rettning).

Han vil da kanskje også skjønne at prinsippet om å erstatte store deler av
ledelsen for å "redde ryktet" til SOS Rasisme ikke kan være viktigere enn å
ha en fungerende ledelse.

At enkelte driver en intens kampanje for å sverte SOS i medier (bla. i KK)
ved. bla. å gi dem refferater fra landsstyremøte i SOS Rasisme burde også
fortelle at det ikke er ryktet til SOS disse er opptatt av. At disse også er
de som fungerer som pådrivere for politianmeldelse osv. fra SNV sin side
burde også fortelle litt om bla. Ask sin bekymring for SOS Rasisme sitt
rykte. Ask kan kanskje fortelle KK forums lesere om sin begrunnelse for å
annmelde SOS, da han stemte for dette på SNV's repressentatskapsmøte.

Ask har tydeligvis en id=E8 eller skjebnetro på at bare man er lovlydig, så er
det uvesentlig hvem som sitter i den sentrale ledelsen i SOS Rasisme.

Det er tydeligvis for Ask heller ikke vesentlig at dokumentforfalskingen
skjedde av en aktivist, uten at ledelsen (heller ikke hovedkasserer og
leder) var klar over dette, og sammen med et par andre (deriblant meg)
undertegnet de ferdige tiltakene. For ham er dette uvesentlig, så lenge en
etter landsmøtet kan si: "Vi har gjort noe. Vi har kastet noen. De
ansvarlige måtte gå"

Jeg lurer også på hva han har tenkt å gjøre med de ansatte i økonomiutvalget
i Haugesund, når han vil flytte dette til Oslo. - Eller han vet kanskje ikke
at det er ansatte der, eller hvor mange ansatte det er. -Slike trivielle
ting bryr kankje ikke Ask seg om der han svever oppe i sin fine verden av
prinsipper, moral og id=E8er.