AKP-ledelsens kupp.

rosenlund.asker@usa.net
Fri, 24 Oct 1997 10:34:06

Jeg ser positivt på at debatten blir mer offentlig.
Derfor offentliggjør jeg brevet fra SOS Rasismes lokallag i Asker.

---------

Asker, 24.10.97
Til alle lag av
SOS Rasisme

Akp-kupp i SOS Rasisme?
Under ferdigmeldingen av SNV-tiltakene i januar i år, ble ansvaret for reisedekningen satt bort til en aktivist i Haugesund, uten tillitsverv i SOS Rasisme. Han fant ikke alle flybillettene, og på egen hånd, uten å informere de andre som jobbet med ferdigmeldingene, forfalsket han flybilletter for 32 000 kroner. På vårparten i år ble alle SOS sine tiltak gått etter i sømmene av SNV. Alt de da har funnet er disse forfalskede flybillettene, noe som i seg selv er alvorlig, men ikke uoverkommelig. SNV oppdaget dette i begynnelsen av juni i år, og siden da har SNV og SOS hatt samtaler om en løsning på dette. SNV har nylig skrevet et brev til SOS-ledelsen, der de ønsker å komme til en avtale om tilbakebetaling.
Ville ut av SNV
SOS ledelsen har siden før sommeren i fjor gått inn for å melde seg ut av SNV. Dette fordi SNV lager mer og mer kompliserte rutiner, som gjør det vanskeligere å søke om støtte. Dette har blant annet ført til at SNV har gått ned svært mye i timetall de siste årene.
Andre studieforbund har ønsket oss velkomne som medlemmer.
Akp-ledelsen vil kaste Kjell Gunnar og Elisabeth
SNV ble startet av partiet akp, for å skaffe penger til den revolusjonære bevegelsen. Akp mener at SOS Rasisme ikke burde ha trukket seg ut av SNV, fordi dette svekker SNV. Derfor bruker de nå det ene forholdet som er avdekket til å kvitte seg med Elisabeth og Kjell Gunnar i ledelsen i SOS Rasisme, og sette inn folk som er lojale mot akp-ledelsen og SNV.
Dette gjør de ikke for å tjene SOS Rasisme, de gjør det for å sikre seg kontrollen over SOS Rasisme sitt økonomiarbeid og for å sørge for at SOS ikke melder seg ut av SNV.
Ledelse satt inn av akp-ledelsen?
SOS Rasisme avholdt et landsstyremøte helgen 10.-12. oktober. Flertallet i valgkomiteén for landsmøtet i høst innstilte da på en ny ledelse med en klar overvekt av akpere som aldri har jobbet i SOS Rasisme. Listen består blant annet av Claus Ficher som ny hovedkasserer, en person som trakk seg ut av AU i SOS Rasisme, fordi Kjell Børge Øgård ble ekskludert for å underslå 65 000 kroner til sin egen lomme fra UDI i SOS Rasismes navn, samt 3 000 kroner direkte fra en håndkasse i SOS Rasisme.
Mange på denne listen har aldri blitt spurt om å stå på denne listen, og mange har i ettertid trukket seg fra denne.
Personlige konflikter ligger bak
Anne Elisabeth Hansen, leder i SOS Rasisme, har i lang tid hatt en personlig krangel med Arne Hedemann i SNV.
Kjell Gunnar Larsen, hovedkasserer i SOS Rasisme, har i lang tid hatt en personlig krangel med Arnljot Ask, antirasistisk ansvarlig i akp. Denne krangelen toppet seg etter eksklusjonen av Kjell Børge Øgård.
SOS Rasisme er så viktig at vi ikke kan la det bli ødelagt av personlige konflikter.
Vi godtar ikke et kupp fra akp-ledelsen!
Vi finner oss ikke i at SNV og akp-ledelsen prøver å kuppe SOS Rasisme, kaste Kjell Gunnar og Elisabeth og sette inn sine egne folk.
Gjennomfører Akp-ledelsen sitt kupp kan ikke SOS Rasisme Asker lenger være en del av SOS Rasisme.
Vi oppfordrer alle lokallag av SOS Rasisme til å støtte Elisabeth som leder og Kjell Gunnar Larsen som hovedkasserer.

Med antirasistisk hilsen
styret i SOS Rasisme Asker

May Britt Viken Marte Kristin Brændsrud
leder kasserer

Karoline Reium Petter Skjevdal

Runa Bratlien Stokke

------------

Rosenlund aktivisthus er det huset i Asker som ble påtent av nazister i sommer, og som nå rommer 10! organisasjoner. Disse organisasjonene klarer helt fint å samarbeide, uten den typen problemer som akp-styrte snv, akp-ledelsen og akperne i SOS-ledelsen har.