Jensen,_Sund_og_SOS_Rasisme_-_Frå_A._Ask

David_T._Sørmark (david@feskar.net)
Fri, 24 Oct 1997 13:41:10 +0000

Dette er ikkje eit innlegg frå David Sørmark, men frå Arnljot Ask!
____________________________________________________

JENSEN, SUND OG SOS RASISME.

Når en løgn blir gjentatt flere ganger, blir den en sannhet??
Først hevder Bjørn M.Jensen at det er gitt beskjed om at de AKP- og
RU-medlemmer som ikke er invitert til et møte som organisasjonene skal
ha om arbeidet i SOS Rasisme "vil bli fysisk kastet ut av møtet".
Deretter følger Ellen Sund opp med at "herr Ask har gitt beskjed om at
hvis vi dukker opp på fraksjonssamlinga vil vi få fysisk hjelp til å
forsvinne derfra". En brutal AKP-ledelse som bruker fysisk makt mot
meningsmotstandere stiger fram på netthinna..... Bakgrunnen for dette
scenarioet er: Jeg ringte eller snakket med noen av de personene som
ikke ble innkalt til møtet (bl.a. Bjørn og Ellen) for å gi dem en
begrunnelse. Det hadde de krav på å få som medlemmer av partiet. Bjørn
spurte da om hva som ville skje hvis de møtte opp. Jeg svarte at de
allikevel ikke ville få være med.. Mere ble ikke sagt om dette, heller
ikke oppfølgingsspørsmål fra Bjørn. Forestillingene om fysiske
tumulter må skriver seg fra Bjørns vyer om hvordan dette skulle arte
seg. Som igjen er brakt videre til Ellen, som uten å sjekke tar det
for "god fisk." (Om de vil gjøre alvor av å trenge seg på møtet, som
Bjørn oppfordrer til, for evt å få bekrefta sine fantasier, gjenstår å
se. ) Bjørn og Ellen prøver å kjøre sak på at AKP og RU har utestengt
medlemmer som klart har markert at de vil motarbeide det disse
organisasjonene vil slåss for på landsmøtet i SOS Rasisme fra et møte
som skal forberede nettopp dette arbeidet. De prøver å mobilisere på
demokratispørsmålet og framstiller seg urettferdig behandlet. Hvorfor
ikke gå inn på realitetene i saken som ligger bak denne avgrensa
begrensning av disse medlemmenes rettigheter i organisasjonene? (Ellen
går noe inn på dette, på utfordring fra Filip Stokkeland, samtidig som
hun lar være å si hva hun sjøl står for i de avgjørende spørsmåla)
Kort sagt dreier det seg om at AKP og RU vil gå imot at de personene i
SOS-ledelsen som er ansvarlige for dokumentforfalskningene som har
pådratt SOS Rasisme politianmeldelse og tap av offentlig studiestøtte
skal bli gjenvalgt. Dette sjøl om enkelte av de som er involvert her
er AKP-medlemmer. Landsmøtet i SOS Rasisme blir nødt til å kaste store
deler av den sittende dagligledelsen for at tilliten til
organisasjonen og dens gode navn og rykte skal gjenopprettes. Dette
er det ikke bare AKP og RU som vil slåss for. AKP blir i tillegg
stilt overfor utfordringen å rydde opp i egne rekker, siden den
grupperingen som har ført SOS Rasisme inn i dette uføret har vært
dominert av folk med medlemskap hos oss. AKP er skyldig SOS Rasisme
en beklagelse for dette. Når snart alle streker nå var passert,
skulle det bare mangle at de som ennå bevisst valgte å glatte over
ukulturen (som forfalskningssaken er det ekstreme uttrykk for) og
motarbeide opprydningsarbeidet skulle få alle muligheter til å
sabotere.

Arnljot Ask