kupp i SOS

xxxxxx (xxxxx@online.no)
Fri, 24 Oct 1997 12:25:42 +0200

Her er det mye desinformasjon ute og går fra de som
kjører fram dette med kupp fra AKPs side i SOS-rasisme.

Det snakkes om kupp uten å si noe om hvorfor et eventuelt kupp.
Det startes en diskusjon om fraksjoner.
Det snakkes om trussler i telefonen.
Det spørres om hvorfor nå?

Saken er den at det er blitt oppdaget at SOS-rasisme har bedrevet juks
og dokumentforfalskining overfor Studieforbundet Ny Verden.

Så vidt jeg veit har SOS-rasisme innrømmet dette. Utbetalte penger er
trukket tilbake.
Saken var oppe på SNVs rep.skaps møte tidligere i denne uka, og så vidt
jeg veit ble det der vedtatt å suspendere SOS-rasisme fra SNV og at
forholdet politianmeldes.

Det da som har skjedd i SOS-rasisme er at de som skjelles ut for å stå
for gjennomføring av et AKP kupp har uttrykkt at de ikke lenger kan ha
tillit til en ledelse som driver med juks og dokumentfalsk.

Når det gjelder utsagn om at det som er gjort bare er å lure staten for
penger, så er ikke det helt i samsvar med virkeligheten. Virkeligheten
er at når SOS-rasisme tilegner seg mere penger fra SOS-rasisme enn det
de rettmessig kan få, så betyr det at de andre medlemsorganisajonene i
SNV ikke får det det skulle kunne få.

Ottar