AKPLEDELSENS NESTE KUPP

Bjørn Megning Jensen (bjoernmj@online.no)
Wed, 22 Oct 1997 12:28:53 +0200

AKP-LEDELSENS NESTE KUPP

AKP har bestemt seg for å kaste den sittende ledelsen i SOS Rasisme i Norge
og avholder et møte med alle som jobber i SOS Rasisme som er med i Rød
Ungdom og AKP for å binde mandatet til de delegatene denne grupperingen
klarer å skaffe seg. De kaller seg en fraksjon. Her på KK-forum har det
vært snakk om AKP er demokratiske, jeg tror ikke det. De som sitter i SOS
Rasisme's landsstyre, som er med i AKP og som er uenig med ledelsen i AKP's
beslutning om å kaste den nåværende ledelsen i SOS Rasisme, har fått
beskjed om at de vil bli fysisk kastet ut av møtet hvis de kommer dit.
Dette selv om vedtektene til AKP og Rød Ugdom sier noe annet.

Rød Ungdoms vedtekter sier følgende om fraksjonering:

d) Medlemmenes arbeid i andre organisasjoner skal organiseres sånn at
der flere medlemmer jobber sammen, skal de samordne arbeidet sitt og
opptre samlet, hvis organisasjonen finner det nødvendig.

e) Fraksjonisme står i motsetning til et sunt, demokratisk liv i
organisasjonen. Fraksjonisme saboterer diskusjoner og åpen kamp mellom
ulike politiske linjer i organisasjonen. Fraksjonisme er brudd med Rød
Ungdoms vedtekter.

Med Fraksjonisme mener vi:
*Opprettelse av grupper som kjemper mot Rød Ungdom sine linjer, og
aktivt motarbeider vedtak fattet av Rød Ungdom sin ledelse
*Bevisst å unnlate å ta opp uenighet til åpen diskusjon, samtidig som
man arbeider i organisasjonen for oppslutning om sin politiske linje
*Drive organisert samarbeid med andre partipolitiske organisasjoner, på
tvers av Rød Ungdom sine vedtak.

Jeg vil med dette oppfordre alle som er medlemmer i SOS Rasisme å møte opp
på dette møtet for å være med å bestemme SOS Rasisme sin framtid og ikke la
AKP ledelsen styre den.
Fraksjons-landssamlingen til AKP og Rød Ungdom om SOS Rasisme's framtid
begynner -tidspunkt senere - et hemmelig sted i Oslo-området.....
Jeg kommer tilbake med tid og sted senere, nærmere helgen 24.-26. okt.

--
Med vennlig hilsen

Bjørn Megning Jensen bjoernmj@online.no http://home.sol.no/~bjoernmj/