Pressemelding fra SOS Rasisme

Ketil Wendelbo Aanensen (ketilwaanensen@hotmail.com)
Mon, 20 Sep 1999 01:40:50 CEST

Oslo - søndag, 19. september 1999

Pressemelding

Panikk i "Nazjonalalliansen"

"Nazjonalalliansen" er et forsøk på å samle de ulike små nazi-grupperingene
i Norge til et felles parti. Til nå har de samlet Forente "Nazjonalister",
Hvit Valgallianse og de fleste aktivister fra Fedrelandspartiet gått inn i
denne nyskapningen.

Nasjonalalliansen lanserte for noen få dager siden sin nye Internettside på
http://nasjonalalliansen.no/, den representerer et forsøk på å kopiere
taktikken til Front Nasjonal(FN) i Frankrike, de har til og med kopiert
logoen til FN.

På debattsida ( http://debatt.nasjonalalliansen.no/ ) til Nazjonalalliansen
foregår det nå en panikkarta diskusjon om hvilken konsekvenser drapstrusler
retta mot Røde Kors kan få.
SOS Rasisme avslørte for under 2 uker siden at det ble satt frem grove og
voldelige trusler mot Røde Kors på debattsida til "Nazjonalalliansen".
Bakgrunnen for dette var at Røde Kors hadde leid ut sitt konferansesenter i
Oslo til SOS Rasisme helga 3. til 5. september. Denne helga arrangerte SOS
Rasisme Aldri Mer/Nordisk konferanse mot Nazisme.

Fordi Røde Kors hadde leid ut sitt Konferansesenter til SOS Rasisme så
ville, sitat fra debattinnlegget:
"De vil bli sett på som en del av "fienden" og Røde Kors-medarbeidere må
bare regne med å bli skutt."

Mange dager etterpå ble dette utsagnet strøket av nettredaktøren. Etter at
SOS Rasisme sendte ut en pressemelding ( http://home.sol.no/~sosau/ ) om
dette har panikken brutt ut på diskusjonsforumet. Det har tydelig gått opp
for dem at det å sette frem drapstrusler er i strid med norsk lov.
Lederen for SOS Rasisme, Anne Elisabeth Hansen sier at:
"Røde Kors bør anmelde forholdet og politiet bør etterforske saken og ta ut
tiltale mot den som framsatte trusselen. Myndighetene bør kreve denne sida
stengt, vi trenger ikke former for nazi-organisering her i Norge."

______________________________________________________
Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com