Re: Valpe-kjekkaseri om "parlamentarisme"

Oddmund Garvik (garvik@i-france.com)
Fri, 10 Sep 1999 14:53:05 GMT

Ketil Wendelbo Aanensen skreiv:

>Har en liten følelse av å hørt om noen personer som het Mao og Lenin m.fl.
>Det ryktes at disse folka gjorde revolusjon med store folkebevegelser og
>tonnevis med hardt arbeid, men det må jo være feil. Det var nok bare Lenins
>isse og Maos hake som virkelig fikk folket til å tenke...
>
>Samtidig er det litt rart at OG ikke bare bruker erfaring som et godt
>argument (det er ikke i *utgangspunktet* noe negativt i dette!), men han
>bruker *alder* SOM et argument... jeg kjenner opptil flere dumme gamle menn
>og kvinner som ikke vet opp og ned på en spiker.

Og kva så?

Min gode Ketil Wendelbo Aanensen, ein treng både leiarar og folk, hardt
arbeid, forsakingar, og meir til. Du har heilt rett i det! Hovudpoenget mitt
er ikkje at ein kjem så langt med erfaring og alderdom aleine. Men det
hjelper, om ein samstundes har klåre tankar.

Liksom du, kjenner eg "dumme" gamlingar, i tillegg til nokre "kloke"
ungdomar. Men dette er ei ikkje-sak. Det er ikkje det diskusjonen handlar om.

Det handlar om ein latterleg artikkel i Klassekampen om eit for meg like
latterleg prosjekt: Spele revolusjonær, dansbar "kommunistrap" for å avsløre
"venstresidas kamelspising på tvers", avsløre parlamentarismen som ein
sjukdom, og ideen om at "partiene på venstresida er med på å legitimere
pseudodemokratiets eksistens". osb.

Dette er og blir "ungdommeleg" tungetale, eller valpe-kjekkaseri. Kall det
kva du vil. Det blir ingen revolusjon av slikt. Tvert imot. Ein kan i beste
fall kaldflire av det.

Nok om det. Attende til Aust-Timor og andre meir aktuelle tema...

Oddmund Garvik


______________________________________________________________________
Message envoye depuis iFrance >> http://www.ifrance.com
Gratuit >> Hebergement (50 Mo)/Vos emails (POP&HTML)/Vos P.A.
NOUVEAU : votre agenda online gratuit !