Valgkampstoffet

Wenche Blomberg (wenche.blomberg@jus.uio.no)
Thu, 19 Aug 1999 11:11:34 +0100

Det synes å være et underliggende premiss i diskusjonen om dekninga av RVs
valgkampåpning i Oslo at dersom det ikke var praktisk mulig å få med noe
stoff om dette neste dag, lørdag, så var det ingen vits i å bruke særlig
plass på det seinere heller.
Da må jeg få melde følgende:
1. Ut over KKs lille dekning har jeg bare sett en ørliten notis i
Aftenposten, som til gjengjeld inneholdt en gruelig feil som de måtte rette
dagen etter.
2. Postombæringen i Oslo er i ferd med å bli nedlagt på lørdager. Jeg får
lørdagsavisa den etterfølgende tirsdag. For meg som leser er altså Mingus´
tidsargument av helt underordnet betydning.
3. Så jeg venter fremdeles på å få lese noe ordentlig om valgkampopplegget.
Jeg har fått med meg at det var noe med en flosshatt på Grønland.

Wenche Blomberg

--
Wenche Blomberg
Institutt for Kriminologi
PB. 6872 St. Olavs plass
0130 Oslo

blomberg@jus.uio.no Tlf:228 50133 Fax: 22850252