Prisen for fred i Irland

Erik Ness (eness@online.no)
Mon, 2 Aug 1999 13:18:41 +0200

Apropos IT og sosialisme fant jeg hjemmesida til Andy Pollack som har
skrevet en artikkel av siste nummeret av det utmerkete bladet Clarte'(sv.) -
og som Røde Fane planlegger å oversette - på:
http://www.geocities.com/ResearchTriangle/Lab/4603/
Der er det mye interessant stoff.
Clartes hjemmeside finner du på www.algonet.se/~clarte

erik