Politisk uutholdelig letthet

Arne Eriksen (arne@trollnet.no)
Thu, 29 Jul 1999 19:50:43

Oddmund Garvik avsluttet sitt innlegg:

""FN har aldri vore i stand til å intervenere på effektivt vis for å løyse
konfliktsituasjonar. I årevis har det blitt sløst bort enorme summar på
"militære" FN-aksjonar, som de facto anten var USA-dirigerte og hadde ein
viss "pondus", eller som berre utarta til dårleg tilpassa og unødig kostbare
"humanitære" aksjonar. FN-styrken i Libanon (UNIFIL) er eit godt døme på
dette.
USA er verdssheriff og det for jævleg. Eg avskyr Amerika og alt det landet
representerer, men eg ser også at det berre er USA og Nato som no til dags
er i stand til å "gripe inn" på effektivt vis når det trengst. Problemet er
at dei også gjer det når det ikkje trengst.
Eg var for intervensjonen i Kosovo, og eg er for intervensjon nokre andre
stader. Men eg bestemmer sjølv frå sak til sak kva eg går god for. Dette gir
sjølvsagt USA og Nato pokker i, på same måten som dei gir pokker i oppropet
til "krigsmotstandarane". Difor blir det lett å boikotte dette initiativet,
og å ikkje skrive under blir sjølvsagt like lett.""

Kommentar:
Garvik har de rette standpunktene, en glimrende analyse, og han
gjennomskuer alle aktørene. Men han vil bestemme sjøl hva han er for eller
mot. FN fungerer dårlig, mens Nato er sterk og effektiv. Og siden Nato gir
pokker i et opprop mot NATO, og boikotter det, så boikotter Garvik oppropet.

Men nå var det vel ingen som tenkte at oppropet ville kunne påvirke NATO, -
men kanskje det kan påvirke opinionen, på sikt?
Ærlig talt tror jeg at Oddmund Garvik forstår hvem som er målgruppen for
oppropet. Og i så fall er det praktisk politisk arbeide - for de standpunkt
som Garvik har erklært seg enig i - som Garvik hever seg høyt over og
boikotter.
Det har han selvfølgelig lov til. Men det virker uutholdelig lettvint.

vh

Arne Eriksen