SV: Når RV revner tar IS over

Harald Fagerhus (haraldfa@powertech.no)
Fri, 18 Jun 1999 20:22:45 +0200

Jeg vil aller ydmykest be Lydersen om å holde seg til saken, og ikke
tillegge meg merkelapper jeg ikke kan stå inne for.

Forøvrig vil Lydersen se at jeg IKKE
> godkjenner Sovjetunionen som sosialistisk t.o.m. Stalin, men ser bruddet
med den
> rette linje i den 20. partikonferansen ved Nikita Kruschev ,
men at jeg hevder at LENIN avsluttet den bolsjevikiske kontrarevolusjonen
på den 10. partikongress i 1921. Det burde selv Lydersen forstå at er noe
ganske annet.

Sigurd Lydersen og evt andre som vill klistre meg til diverse
marxistiske/leninistiske/stalinistiske/maoistiske/trotskistiske/sosialdemokr
atiske grupper og partier: Vennligst IKKE sett meg i samme bås som
SUF (ml)/AKP/RV/IS/NKP/DNA/SV eller tilliggende bevegelser.

Jeg er i stand til å tenke sjøl.

Harald Fagerhus