Historien om en bebudet krig

Per Rasmussen (pera@post.tele.dk)
Fri, 18 Jun 1999 01:39:16 +0200

Præstø den 18. juni 1999
Gode kammerater!

Her er en pjece jeg stærkt kan anbefale:
http://www.dkp-ml.dk/udgiv-290.htm

Historien om en bebudet krig
Den ufortalte historie om Vestmagternes indtrængen på Balkan og deres
langsigtede mål
af Sven Tarp
Forord
Da USA og NATO indledte deres forbryderiske krig mod Jugoslavien den 24.
marts i år, satte jeg mig for at skrive en række korte artikler til
Dagbladet Arbejderen om krigens årsager og mål. Arbejdets omfang kom helt
bag på mig.
Naturligvis var jeg på forhånd klar over, at Balkan var en heksekedel af
modsætninger, som det kan være svært at hitte rede på. Men jeg opdagede
snart, at der var et utal af kendsgerninger, som aldrig havde været fremme
i den danske debat. Det besluttede jeg i al beskedenhed at råde bod på.
Jeg håber hermed at kunne give fredsbevægelsen argumenter til kampen, ikke
kun mod den aktuelle krig, men også mod de fremtidige krige, som allerede
planlægges på Balkan, i Østeuropa og Kaukasus. Og jeg håber samtidig at
kunne bidrage til at rive sløret af den imperialisme, som står bag krigen.
Denne imperialisme er ud fra snævre, egoistiske interesser godt i gang med
at føre menneskeheden fra civilisation over i det vildeste barbari.
Hvis menneskeheden skal have en fremtid, må dette vanvid stoppes.
Århus, 15. maj 1999
(c) Forlaget Arbejderen

"One has to have a great dose of humanity, a great dose of the feeling of
justice and of truth not to fall into extreme dogmatism, into a cold
scholasticism, into isolation from the masses. Every day one has to
struggle that this love to a living humanity transform itself into
concrete acts, in acts that serve as examples, as motivation."
Ernesto Che Guevara

For Revolutionary Resistance!
Defenders of Dictatorship of Proletariat!
Let us continue the path of Marx, Engels, Lenin, Stalin and Mao!
Workers of all countries Unite!
VIVA EL INTERNACIONALISMO PROLETARIO!

Yours in solidarity
Per Rasmussen
Denmark
http://home0.inet.tele.dk/pera/
http://come.to/familienrasmussen
pera@post.tele.dk
cape@teliamail.dk
SUDI - Sørens hjemmeside
http://w1.1559.telia.com/~u155900387/

Cuba SI!
http://w1.1559.telia.com/~u155900388/
http://members.tripod.com/Per_Rasmussen/
http://www.geocities.com/Athens/Atlantis/1690/
cubasi@teliamail.dk
Cuba SI mail-list
cubasi-subscribe@egroups.com
cubasi@egroups.com

Ernesto Che Guevara
http://w1.1559.telia.com/~u155900388/ernesto.htm
http://members.tripod.com/Per_Rasmussen/ernesto.htm
http://www.geocities.com/Athens/Atlantis/1690/ernesto.htm

Viden er Magt! Grundskoling i marxismen-leninismen
http://w1.1559.telia.com/~u155900373/
mlmtt@private.dk