Behold bakkekontakten!

Trond Andresen (trond.andresen@itk.ntnu.no)
Tue, 06 Apr 1999 17:52:46 +0200

I dag står følgende til innledning i en På Teppet-kommentar:

>De norske medienes krigspropaganda har sunget av full strupe gjennom hele
>påsken. Røstene som har tatt til orde mot de verste propagandabildene har
>vært spede. Gledelig derfor, at de tross alt finnes.
>...

Dette er det reineste vrøvl. De viktigste norske mediene er faktisk preget
av en temmelig stor NATO-skepsis i denne saka. Kritiske kommentatorer har
sluppet til i utstrakt grad. Sivile serbiske tap rapporteres (også når de er
små, noe de har vært til nå). Men det som har dominert media er de
Kosovo-albanske flyktningers redselsskildringer, og deres forferdelige
situasjon. Er det "krigspropaganda for NATO" å rapportere mye om dette?

I samme stil, på KKs forside i dag: "Beograd brenner". Dette er også vrøvl,
eller skal vi si Milosevic-propaganda. Uttrykket "XXXX brenner" forbinder vi
med teppebombing av byer, som Dresden, Tokyo, London under annen
verdenskrig, og Hanoi under Vietnamkrigen. Når NATO selektivt bomber
innenriksdept., bruer, oljeraffinerier - med små sivile tap i tilstøtende
områder - så kan man være enig eller uenig om dette er rett (jeg er mot det,
så det er klart), men det rettferdiggjør ikke uttrykk som "Beograd brenner"!!

Før påske kunngjorde KK at det sitter "160 mordere" på Stortinget, dvs. de
som støtter NATO-angrepene. Dette er i samme gate: FULLSTENDIG OVERSPENT.

Hva slags psykologi er det som rører seg i redaksjonen?

-Ønsketenkninga om at "det er jo vi som alltid er aleine om å stå mot
NATO/USA". Er det så om å gjøre å være aleine som dissidenten i mediebildet,
at man bare gir faen i at det i denne saka faktisk ikke er tilfelle?

-Vrangforetillinga om at å være radikal og kritisk er å hyle høyest og bruke
de sterkeste uttrykk ("mordere"), sjøl om det ikke samsvarer med virkeligheta?

Hvis KK skal bli stor, må avisa øke sin troverdighet. Da må avisa slutte med
å te seg som nyfrelste 14-årige "revvvlusjonære" guttevalper
med spraybokser - sånne som er mest opptatte av å demonstrere
hvor tøffe de er.

Trond Andresen

PS
KK har også gode sider, sjølsagt (men den man elsker, tukter man av og til):
F.eks. var det kjempebra med kommentarene fra forskjellige Balkan-skribenter
i dagens avis!