Tidsspørsmål

nilsplie@online.no
Tue, 06 Apr 1999 23:10:27 +0200

Så kom da endelig meldinga. "Radikaleren" Kristin Halvorsen støtter
bakkestyrker:
http://www.nettavisen.no/utenriks/kosovo/59435.html

Nils P. Lie-Gjeseth