Re: Bomb dem med informasjon!

Sigurd Lydersen (sigurd.lydersen@easteur-orient-stud.uio.no)
Tue, 06 Apr 1999 16:47:59 +0200

KK-forum,

Trond Andresen vil bombe serberne med informasjon om den virkelige
vestligsentrerte verden. Akk o ve. Det er Trond Andresen som behøver slik
bombing, i det informasjonsmessige vakuum han lever i.

vennlig hilsen
Sigurd Lydersen

PS:
Hvem var Bonifatij Mikhailovich Kedrov?