Re: Protecting the Kosovars & Cheer On the Bombing Raids

Oddmund Garvik (garvik@i-france.com)
Tue, 6 Apr 1999 10:04:32 GMT

Knut Rognes:

>KK-Forum,
>
>jeg vidersender 2 ting fra Z-Net.
>
>*************Start nr. 1****************
>Protecting the Kosovars
>By Edward Said          

>No one at all doubts that horrible things have been done to the Albanians
>under Serbian domination,

Det skulle berre mangle. Ei overflødig setning! Resten av innlegget til
Monsieur Said er banalt, men greit nok.

>*********Start nr. 2*********************''

<snip>

>NATO, Sig Heil!
>It's bracing to see the Germans taking part in NATO's bombing. It lends
>moral tone to an operation to have the grandsons of the Third Reich
>willing, able and eager, to drop high explosive again, in this instance on
>the Serbs. To add symmetry to the affair, the last time Serbs in Belgrade
>had high explosives dropped on them was in 1941 by the sons of the Third
>Reich. blablabla...

Det er tynne saker å koma trekkjande med. Men opphavet til det er den
serbiske propagandamaskina. Eg fekk øyrene fulle av slikt då eg i 1982
vitja Kragujevac, det jugoslaviske "Telavåg". Når ein tenkjer på at den
aktuelle regjeringa i Beograd står for om lag den samme politikken, og at
40% av serbarane stemte for eit klårt fascistisk parti, som sit i regjeringa,
høyrest dette mildt sagt holt ut...

Oddmund Garvik