Re: Takk for innspill

Oddmund Garvik (garvik@i-france.com)
Mon, 5 Apr 1999 22:43:13 GMT

Redaktøren skreiv:

>(Som ikke undertegner seg Admiral i disse dager, hvor det hefter noe ved
selve tittelen, siden admiralene i dag er sjefer for fjernkontroll-krigen
fra Adriaterhavet.)

Admiralyrket var nok meir romantisk før i tida...

Oddmund Garvik