re:a few points on the Kosovo...

Arild Borgen (arild_borgen@hotmail.com)
Mon, 05 Apr 1999 17:54:26 PDT

les "serberne" som Milosovic og gjengen, den serbiske ledelsen, det
serbiske borgerskapet osv.

>I think the only solution is a diplomatic one, forgetting the treaty
>the U.S. tried to force on Serbia.

"Den dipolmatiske løsningen" ble forsøkt (riktignok av vesten), uten
noen stor suksess. Det fungerte riktignok glimrende for "serberene", da
de kunne forsette trakaseringen av den sivilie kosovoalbanske
befolkningen og nedkjempe UCK. De serbiske "politistyrkene" og militære
forsatte selv om media sendte live fra kampene og OSSE-folka kjørte
rundt i landroverne sine. "Serberne" ga blanke faen.
Det er her KK's "påskeoppropp" blir direkte tragisk, da løsningen på
problemet er å stoppe nato-bombinga, og sende tilbake OSSE-folka....
Hva slags signal sender det? Det er greit med litt, konstant og
langvarig etnisk rensning, men hvis det er massiv etnisk rensking som
følge av nato-bomber da er det bare galt?

>It will take a new agreement, in which the Kosovites will have to
>settle for some form of autonomy, but no guarantee of independence.

Jeg vet ikke om denne holdninga er representativ for norsk venstreside
og KK, men jeg håper ikke det. For den gjør meg kvalm, det er en
skikkelig ovenfra og ned holdning. Det er uten tvil kosovoalbanerne som
lider mest, men skal de ikke få bestemme over sin egen sjebne? Derimot
skal noen andre bestemme at de skal leve innenfor en "konføderasjon" med
sine gode venner, "serberne"... Det passer jo "serberne" glimrende. Når
NATO's skip og fly har reist, kan en gå tilbake til business as usual,
d.v.s. apartheid og lavintensitetskrig.

>The only way this diplomatic solution can come about is through the
>intercession of Russia, which is the only important power with
>influence over the Serbs.

Det undrer meg hvorfor ingen setter søkelyset på Russlands rolle.
Spesielt KK, som vanlighvis har en mye bra utenriksstoff.

Arild Borgen
Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com