Re:_"Brønnpissing"=3F

Bjarne Naerum (bjarne@bo.online.no)
Mon, 5 Apr 1999 21:02:00 +0200

Oddmund Garvik har ETT svar på spørsmålet i slutten av mitt siste innlegg
>>Når skal vi bli ferdige med dette, og komme oss videre?
>
>Den dagen du sjølv og andre sluttar å gnåle for å få i stand heilt
>uinteressante metadebattar!

Jeg skulle så gjerne vært enig med deg! Men la meg bare understreke
at innlegget mitt var en kort kommentar til siste innlegg fra Trond Andresen
(som jeg slett ikke betrakter som noen "erkefiende", K.V. Johansen!), der
Andresen faktisk gjør et stort dobbelt-nummer (på to fora) ut av en kritisk
"bisetning" fra Lie-Gjeseth på RV-lista, og der Andresen - som altså er
liste-administrator på KK-forum - både en og flere ganger krever framlagt
dokumentasjon, utdyping, unnskyldning etc. etc av Lie-Gjeseth.
Sa du gnåling?

Jeg vil også spørre Garvik (fra Telemark, du og?) om du mener
at ALLE "metadebattar" er "heilt uinteressante", eller bare denne?

Hvor stor andel av alle debattinnlegg på KK-forum, eksempelvis om krigen
på Balkan, er egentlig "metadebatt"? Som handler om hva slags informasjon
om krigen som (ikke) blir lagt fram? Om måten den (ikke) blir lagt fram på. Om
hva/hvem som HINDRER en konstruktiv kommunikasjon etc. etc.

-Uten sammenligning forøvrig. Jeg tror de aller fleste her er helt enige om
dette: Mest mulig bør legges best mulig til rette for at mest mulig ressurser
kan brukes på de mest VIKTIGE SAKENE. Og slett ikke på "gnåling"!

Med vennlig hilsen
Bjarne Nærum
-som med dette har sagt sitt siste ord om denne saken.