Re:_"Brønnpissing"=3F

Oddmund Garvik (garvik@i-france.com)
Mon, 5 Apr 1999 17:01:19 GMT

Bjarne Nærum:

>Når skal vi bli ferdige med dette, og komme oss videre?

Den dagen du sjølv og andre sluttar å gnåle for å få i stand heilt
uinteressante metadebattar!

Oddmund Garvik