Re: Skal ein forhandle med fascistar?

Oddmund Garvik (garvik@i-france.com)
Wed, 31 Mar 1999 19:35:04 GMT

Knut Rognes skriv mot betre vitande:

>Ser du på NATO / USA som en "spydspiss" i kampen mot fascismen i dag?

Eg skulle vel helst ikkje svare på slikt tøv, men for sanninga si skuld:
Når sa eg det?

Oddmund Garvik