RE: Skal ein forhandle med fascistar?

Magne Haagen Flatval (magne@kvalito.no)
Wed, 31 Mar 1999 18:28:14 +0200

> Kva skal ein gjera i høve til slike regime? Skal ein forhandle med dei?
> Skal
> ein fire og få til "akseptable løysingar for alle", eit nytt München? Trur
>
> nokon verkeleg at det er mogleg å få i stand varige politiske løysingar
> med
> fascistar? Det har blitt prøva gong på gong, og gong på gong har
> resultatet
> vore katastrofalt. Eg trur det er på tide å vakne.
>
Skal tyrkia og usa ("menneskerettsforkjempere") få bondevik-velsignelse til
bombe et land tilbake til steinalderen fordi enkelte der faktisk er
facister?

---------------------------------------------
Vennlig Hilsen
Magne Haagen Flatval
---------------------------------------------
Kvalito IT AS Tlf: 73 54 64 80
Pb. 38 Fax: 73 54 64 76
7005 Trondheim Mob: 934 43 140

http://www.kvalito.no/magne/
Konto 8601.05.43942
---------------------------------------------