Den Totalen Krieg

Hans Berger (nkuost@hotmail.com)
Wed, 31 Mar 1999 17:38:26 +0200

Den Totalen Krieg

At det første offeret i krig er sannheten, var en sannhet vi ofte fikk høre under Gulfkrigen i 1991. Gulfkrigen innledet den moderne, demokratiske, NATO-Amerikanske krigføringen, hvor bombingen ble framstilt som kirurgisk. Media fortalte oss at moderne bomber og raketter var tekniske vidundere som gjorde det mulig å peile dem inn utelukkende på militære mål. I dag er denne sannheten glemt. Hvor mange tusen som døde i Gulfkrigen er det få som vet - av den enkle grunn at tallene ble fortiet i media. Da TV-krigen var over var også lidelsene over, ute av øye, ute av sinn. Likevel innrømmet media at det var vanskelig å få tak på sannheten under Gulfkrigen.

Annerledes er det i Serbia. Serbere har systematisk blitt framstilt som udyr i de snart 10 årene som har gått siden det sosialistiske Jugoslavia brøt sammen. I dag er ikke sannheten ofret, den er det NATO som forvalter. Avisførstesidene i Norge er fullstendig dominert av NATO/UCK-siden av saken, og ingenting blir nevnt om at den utløsende årsaken til flyktningekatastrofen i Kosovo er NATOs terrorbombing av Serbia. Ingenting nevnes om de 700 000 serbiske flyktninger i Serbia, størsteparten fordrevet fra det fascistisk styrte Kroatia. IKKE ETT ORD om hva den serbiske befolkningen gjennomlever når NATO-blokken har innledet det media kaller den totale krig, "fase tre", bomber 24 timer i døgnet, også sivile mål. (bl. a. "kommunikasjonssentra") Føreren snakket også om "Den Totalen Krieg" når han hisset massene og "Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil!"-ropene tordnet. I følge en minimal NTB-notis, en bisetning i en annen nyhetsmelding, ber Serbias Røde Kors om nødhjelp til bombeofrene f!
ra verdenssamfunnet. Serbernes lidelser er ikke engang verdt en egen NTB-notis. Dette er etnisk rensing.

Man må lete grundig for å finne andre, objektive nyhetskilder. Små notiser i nordiske og utenlandske aviser, samt internettsidene til den opposisjonelle radiosenderen B92 gir et helt annet inntrykk av krigen. Vestlige journalister fikk fri adgang til Jugoslavia dagen etter at bombingen tok til. Hvorfor ingen reportasjer? Vestens helt, Vuk Draskovic har sagt at Vestlige journalister ikke er å betrakte som fiender. Kosovo med hovedstaden Pristina har hele tiden vært bombemål. På angrepets andre dag falt det på få timer 23 missiler i Pristina. NATO bekylder serberne for å satt Pristina i brann. UCK samordner sine angrep på serbiske styrker med NATOs bomber. Skulle ikke fredsavtalen gjelde begge parter? Er det mulig at mange må flykte fra Kosovo på grunn av krigshandlinger og bomber? Hvorfor kunne ikke Odd Karsten Tveit fortelle om den massive bombingen av Pristina den første angrepsnatten og om sivilbefolkningens redsler i bomberommene da han rapporterte direkte fra Pristina sam!
me natt? Hvem bestemmer hva som kommer på TV, på avisenes førstesider, vinkling og kildekritikk?

NATO begynner i dag å gå tom for krysserraketter. Ifølge NTB har den amerikanske Kongressen bedt forsvaret om penger til å fjerne atomstridshoder fra andre krysserraketter og utstyre dem med konvensjonelle ladninger, til bruk i Jugoslavia. NATO er i gang med å utslette Serbia og den serbiske befolkning, vår tids undermennesker. Hvor skal serberne flykte???


Hans Berger