Brønnpissing_på_RVs_debattliste

Trond Andresen (trond.andresen@itk.ntnu.no)
Wed, 31 Mar 1999 11:24:13 +0200

(Dette går også med kopi til klassekampen-forum)

At 10:48 31.03.99 +0200, Nils P. Lie-Gjeseth wrote to rv-liste@kvalito.no:

>...
>Formen og tonen i RV-lista er god. Til forskjell fra KK-forum som har blitt
>et utskjellingsorgan, der en leder regjerer med stalinistiske prinsipper.
>....

Her tror jeg Lie-Gjeseth et øyeblikk har sett bort fra den mulighet at
undertegnede også abonnerer på RV-lista, og dermed mottar den løgnen han
kanskje regnet med ville passere uoppdaget.

Jeg ber deg herved dokumentere at KK-forum er et "utskjellingsorgan". I
tilfelle, for hvem? Skal jeg som liste-administrator nekte bestemte personer
å delta der? I tilfelle, hvem skal jeg kaste ut? Kan du blant de f.eks. 300
siste innlegga peke på hvilke og hvor mange innlegg som er "utskjelling"? Er
et åpent nett-forum et"utskjellingsorgan" hvis det innimellom interessante innlegg
kommer noen få innlegg som går over streken? Hvem skal bedømme hva som er
"utskjelling" - AKP? Hva gjør man i tilfelle med det? Kaster ut folk Lie-Gjeseth
ikke liker? Eller oppretter ei egen patetisk debattliste som ingen deltar
på, slik Lie-Gjeseth gjorde ifjor?

Og hvordan kan KK-forum være "regjert med stalinistiske prinsipper", når
forumet er åpent for alle (unntatt rasister og nazister)? Er det noen
deltakere som blir terrorisert, eller truet? I tilfelle, av hvem? Siden jeg
er administrator, så må jo disse påstandene gjelde meg. Nå forventer jeg
enten svar på spørsmål, dokumentasjon og utdyping - eller en unnskyldning
for enda et pinlig forsøk fra Lie-Gjeseth sin side på å kaste dritt, antagelig
fordi han trodde at han kunne slippe unna med dette upåtalt på RV-lista.

AKPere av Lie-Gjeseths type liker dårlig at de tross et par års jevnlige
bakvaskelser og mislykka forsøk på å flytte debatten vekk fra KK-forum, ikke
har greid å svekke forumet. Trafikken der er like stor som før, det er stort
mangfold og mange innfallsvinkler. Forumet har siden mars 1996 mottatt mellom
fem og ti tusen innlegg, og har en trafikk som ligger laaaangt foran det noen
andre åpne norske radikale fora har.

Trond Andresen
liste-adm. KK-forum