Lydersen/Milosevitj

Karsten Vedel Johansen (kvjohans@online.no)
Tue, 30 Mar 1999 15:26:03 +0200 (MET DST)

Sigurd Lydersen påstår mot bedre vitende at jeg er enig med Solheim og
støtter bombingen av Serbia. Jeg og flere andre er i det hele tatt helt
onde. Sikkert fordi vi ikke omfavner Lydersens eller Milosevitjs propaganda,
bare fordi vi er mot NATOs.

Det er såvisst ikke første gang Lydersen farer med åpenlys løgn og
bakvaskelse i sin forvirrede misjons tjeneste, og enhver kan selv
bedømme det og så vurdere hans "troverdighet" og fanatiske holdning
forøvrig. I hans øyne er alle som ikke er enige med ham hjemfalne
til evig forbannelse. Hvordan vi ville fått det hvis han hadde makt
nok kan man bare reflektere over. Med alt det han tillater seg her
har han selv for lengst stilt seg utenfor enhver diskusjon.

Vh. Karsten Johansen