Re: Game over...

Oddmund Garvik (garvik@i-france.com)
Tue, 30 Mar 1999 14:06:58 GMT

Eg vil ikkje diskutere noko som helst med deg, Lydersen, korkje uttalen p
namnet til fascisten i Beograd, sekta NKP, eller dei latterlege utgreiingane
dine om "Sovjetunionen i etterkrigstiden". Det er betre fylgje det franske
ordtaket som seier: Le silence est le plus grand des mpris.

Oddmund Garvik