Re:_Død_over.._Var.:_Leve_Slobodan

Sigurd Lydersen (sigurd.lydersen@easteur-orient-stud.uio.no)
Tue, 30 Mar 1999 10:28:28 +0200

Knut johansen skrev os siterte og kommenterte:
>Det skulle være artig å vite hva - om noe - Sigurd Lydersen mente med
>følgende PS:

>"PS:
>All stygg ordbruk er ekspressivt ment, og innebærer ikke manglende respekt
>for de omtalte personer som mennesker. Og når det er sagt: Leve Slobodan
>Milosevich!!
>........

>Jeg antar herremannen han sikter til er Jugoslavias president, Slobodan
>Miloševic'.
>
>Nysgjerrig hilsen
>
>Knut Johansen

Hei Knut og alle andre.

Dersom det var det du lurte på, om jeg siktet til Jugolsavias president, så
var det det jeg gjorde ja. Når det gjelder uttalen av etternavnet til denne
presidenten så vedder jeg på at Johansen har full kontroll. Jeg vet ikke
hvordan jeg får til hake over bokstavene så jeg følger det amerikanske
transkriberingssystemet. Jeg forestiller meg at presidenten heter
Milosevich, altså med en tsj-lyd til sist, uttrykt ved h isteen for hake.
Kanskje har jeg tatt feil og han heter i virkeligheten Miloshevic, altså
med en hvislelyd sj midt i navnet og ts til sist. Da blir det riktig som
Johansen skriver, og jeg beklager mitt slurv. Da blir det Miloshevic,
Miloshevic, Miloshevic, høres egentlig ganske riktig ut.

Hva jeg så mener om Miloshevic, hvis det er av interesse...
Jeg forbeholder meg retten til å tro at den vestlige innblandingen i
Jugslavia helt fra oppløsningen har vært preget av en masse feil og
misforståelser. Jugoslavia befant seg på den andre siden av jernteppet og
var i vestlige forsvardoktriner i utgangspunktet definert som en fiende. Og
fiender har man interesse av å destabilisere, koste hva det koste vil. Jeg
mangeler detaljert kunnskap om de siste årenes utvikling i Jugoslavia, jeg
synes nyhetene derfra stinker lang vei og har derfor forholdt meg
likegyldig til dem. Men jeg antar at CIA og amerikanerne og andre vestlige
land har vært der inne og spilt folkeslag ut mot hverandre, gitt
motstridende signaler og satt sinnene i kok. Når så serberne reagerer så
blir det straks slått stort opp i vestlige massemediaer som massakrer og
folkemord og de blir glatt sammenlignet med de tyske nazistene. Det vi i
realiteten står overfor er en borgerkrigsituasjon stimulert av Vesten som i
sin sanse-og kunnskapsløshet stadig tar side i konflikten og setter fart i
ymse gerilajer som oppfatter det som at de har Vesten på sin side.

Løsningen på denne konflikten er ikke å sende inn en NATO-styrke med vide
fullmakter. Serberne betrakter med rette en slik styrke som en amerikansk
okkupasjon av Kosovo. Hvordan ville vi reagert dersom samene allierte seg
med Russland, og Russland foreslo å okkupere Finnmark? Shirinovskij har
antydet at han vil hjelpe Norge med sameproblemet dersom han kommer til makten.

Når NATO så setter igang bombing av Jugoslavia så oppfatter serberne det i
forlengelsen av NATO`s ønske om å okkupere Kosovo, med rette, for målet er
jo å få Miloshevic til å underskrive Rambouillet -avtalen. Jugoslavia vil
aldri gå med på å gi opp sin suverenitet, like lite som vi godtok tyskernes
okkupasjon under den andre verdenskrig. Og siden dette dreier seg om USA og
Vestens klokketro på egen fortreffelighet og ignoranse overfor den
kulturelle utviklingen i Øst-Europa etter krigen, så er det USA og Vesten
som står for fall. Det skulle ikke undre meg om en tredje verdenskrig må
til før det skjer. Men alle kluter bør settes inn på at vi slipper det
scenariet. Samling på norsk venstreside om et åpent og fordomsfritt
alternativ, ikke minst overfor utviklingen i Sovjetunionen og det
post-sovjetiske Russland er det beste vi kan gjøre fra vår side for å
hjelpe til.

vennlig hilsen
Sigurd Lydersen