Re: Kokende hoder!

Karsten Vedel Johansen (kvjohans@online.no)
Mon, 29 Mar 1999 11:38:36 +0200 (MET DST)

At 20:41 28.03.99 +0200, you wrote:
>Karsten Vedel Johansen lener seg akademisk tilbake og lar sin vrede gå ut
over de "kokende hoder" på >venstresida og NKP. Samtidig som NATOs
krigsmaskin er i gang på femte døgnet med sin bearbeidelse av Serbia,
>bruker Johansen tiden på å hetse NKP. Vet Johansen hva fem døgn med massiv,
moderne bombing vil si? Har han >hørt om trufne sykehus, fødestuer og
boligstrøk? Johansen gidder ikke bry seg med slikt, for ham holder det >med
CNN-versjonen av virkeligheten.

Jeg kan jo forstå at Berger på vanlig nyansert måte har satt seg grundig inn
i det jeg skriver. Spøk tilside:
Jeg gjorde narr av at NKP skriver at Milosevitj er "parlamentsvalgt". Som om
dette formelle faktum (i en politistat) forsvarer hans politikk. Fascisten
Seselj er "parlamentsvalgt" til visestatsminister samme sted. Clinton er jo
også "valgt". Hitler var det. Tyrkias ledere er det. Osv. Jeg forsvarer
ingen bombing, fordi som jeg tvertimot har gjort oppmerksom på: den har gitt
Milosevitj en tiltrengt unnskyldning for å sette i gang etnisk rensing i
Kosovo. Forsvarer Berger etnisk rensing? Støtter han fascisten Seseljs "kamp
mot NATO"? Jeg må samtidig gjøre Berger oppmerksom på, at i følge det
offisielle serbiske fjernsyn (Milosevitjs egen propagandasender) er ingen
sykehus, fødestuer, boligstrøk eller hva man ellers kunne frykte foreløpig
blitt truffet. Vi kan være sikre på, at dersom dette hadde skjedd, ville man
ikke ha vært sene til å utnytte det. Jeg oppfordrer til at man forsøker å
skimte virkeligheten bak propagandmaskinenes hjernetepper.

>Kosovoalbanere må flykte fra sitt land. Pristina var bombemål allerede den
første natten. Hvor skal serberne >flykte, Johansen?

Hvem er det, som får kosovoalbanerne til å flykte? Det synes jeg Berger
skulle undersøke grundig. Det vil nok gi ham samme svar som vi fikk i
Bosnia. Lite av dette har vært vestlig propaganda, den har bare kunnet
fråtse i fakta. Vestlig propaganda har det derimot vært, når man har forsøkt
å skjule, at serbere er også blitt utsatt for etnisk rensing, utført av
kroatiske og muslimske fascister og nå i det siste av tilsvarende grupper
innenfor UCK. Det burde venstresida ha tatt like sterk avstand fra som fra
serbiske fascisters fremferd. Et sosialistisk ståsted må netopp bety, at man
holder sin sti pinlig ren i forhold til hele det etnisk-nasjonalistiske
galehus i det tidl. Jugoslavia.

Det ble i går arrangert en rockekonsert til støtte for Milosevitj-regimet
midt i Beograds sentrum mens hylende luftvernsirener hørtes i bakgrunnen.
Tusener deltok. Det tyder vel ikke på det helt store fluktbehovet hos dem.
Andre serbere, dvs. de som er i opposisjon til Milosevitjs mafiaregime, kan
nok ha behov for flukt, og jeg mener selvfølgelig man må hjelpe alle serbere
som flykter, desertører og andre av de mange, som ikke vil delta i
fascistiske kampagner mot kosovoalbanere og opposisjon. Krigsforbrytere bør
arresteres. Jeg kan ikke si jeg sørger, hvis det serbiske politis
hovedkvarter i Pristina får en skikkelig fulltreffer, enten den skyldes UCK
eller andre. Mange gledet seg, da RAF presis traff Gestapos hovedkvarter i
København i 1943, og de torturerte fangene, heriblant flere kommunister,
kunne flykte.

>Johansen sluker NATO-framstillingen som skal legitimere tilintetgjørelse av
Serbia, den som legger alt ansvar >på Milosevisc. NATO innrømmer allerede nå
at bombingen har ført til en humanitær katastrofe. Hva er så >løsningen?
Flere bomber! Bakkestyrker! Det halvfascistiske Estland har stilt sin hær
til rådighet for >formålet.

Her snakker Berger åpenlyst mot fakta - jeg kan bare henvise til hva jeg har
skrevet. Berger motsier dessuten seg selv fra setning til setning:
NATO-kilder "innrømmer" jo netopp at det er "et problem for dem", at
bombingen har satt fart i den etniske rensingen, de tenker helt annerledes
enn Berger tror. NATO er ingen monolittisk blokk av ren ondskap.
NATO-ledelsen vil ikke "tilintetgjøre Serbia", de vil ikke engang
tilintetgjøre Milosevitj, de trenger ham som ørkenen trenger vann, når de
skal gjennomføre neste "løsning av konflikten". Det militærindustrielle
kompleks i USA og andre steder takker sin gud for Milosevitj og alle andre
fascister og folkemordere som er "mot" dem.

Berger fatter selvfølgelig intet av det hat, stalinismens
russifiseringspolitikk har fremkaldt i slike land som Estland. Han vil
tvertimot redde denne politikkens omdømme 50 år etter at det var for seint.

>I morgen er det en ny demonstrasjon, kl 18 utenfor Stortinget. Håper riktig
mange kokende hoder kan stille.

Ja det er vel det Berger trenger for å holde liv i sin lille flokk.

Vh. Karsten Johansen