Kokende hoder!

Hans Berger (nkuost@hotmail.com)
Sun, 28 Mar 1999 20:41:19 +0200

Karsten Vedel Johansen lener seg akademisk tilbake og lar sin vrede gå ut over de "kokende hoder" på venstresida og NKP. Samtidig som NATOs krigsmaskin er i gang på femte døgnet med sin bearbeidelse av Serbia, bruker Johansen tiden på å hetse NKP. Vet Johansen hva fem døgn med massiv, moderne bombing vil si? Har han hørt om trufne sykehus, fødestuer og boligstrøk? Johansen gidder ikke bry seg med slikt, for ham holder det med CNN-versjonen av virkeligheten.

Kosovoalbanere må flykte fra sitt land. Pristina var bombemål allerede den første natten. Hvor skal serberne flykte, Johansen? Johansen sluker NATO-framstillingen som skal legitimere tilintetgjørelse av Serbia, den som legger alt ansvar på Milosevisc. NATO innrømmer allerede nå at bombingen har ført til en humanitær katastrofe. Hva er så løsningen? Flere bomber! Bakkestyrker! Det halvfascistiske Estland har stilt sin hær til rådighet for formålet.

I morgen er det en ny demonstrasjon, kl 18 utenfor Stortinget. Håper riktig mange kokende hoder kan stille.

Hans Berger