RFanes 1.mai-nummer

Erik Ness (eness@online.no)
Sun, 28 Mar 1999 12:58:06 +0200

Hei,
1.mai-nummeret til Røde Fane er nå ferdig trykt og sendes ut til abonnentene
med posten tirsdag etter påske. Innholdsoversikten er på slutten i dette
brevet, men legg merke til Morten Falcks artikkel om frihet, et viktig
bidrag i debatten om sosialisme og revolusjon.

Hvis det er noen som ikke abonnerer og som vil ha et prøvenummer, kan de få
det ved å sende et epost-brev til meg innen utgangen av påska.

Hvis det er noen som vil selge RFane 1.mai, så bestille nå.

erik
eness@online.no

Innhold:
-Innspill: Jorunn Gulbrandsen: Uten frihet, ingen kommunisme
-Morten Falck: Frihet og liv er ett
-David McNally: Motstand og opprør - de nye arbeiderbevegelsene i Asia
-Per Velde: Studentopprøret som ble til arbeideropprør
-Nicholas Busch: De fleksible og de overflødige - i unionens harde grep
-Jorun Gulbrandsen: Klassekampen i den politiske kampen
-Morten Falck: Biologi - livsbetingelse og produktivkraft
-Mathias Bismo: Den gamle verden er etter deg! (Bokanmeldelse)