Milosevitj støtter NATO

Karsten Vedel Johansen (kvjohans@online.no)
Sat, 27 Mar 1999 18:20:40 +0100 (MET)

Mens Saddam Hussein har vært så lur å la amerikanske og andre NATO-journalister
forbli i Bagdad under bomberegnet fordi han mener det tjener hans propaganda,
har Milosevitj valgt å utvise. Dermed sørger han for, at NATO-kilder og UCKs
ekstremnasjonalister kan manipulere verdensoffentligheten etter behag. Spesielt
hva gjelder luftangrepenes resultater mht. å stanse offensiven mot Kososvo-
albanerne. Vi har tidligere sett et slags samarbeid mellom Milosevitj og
amerikanerne mht. etnisk rensing (som fø. også blir brukt av UCK overfor
serbere) fordi man har en faktisk sammenfallende interesse i å bryte ned den
jugoslaviske befolknings motstandskraft. På samme måten som amerikanerne har
latt Tyrkia slå ned kurdere i Irak og tidligere latt Saddam gå til gassangrep
på dem.

Dagens melding fra Tyskland om at bankarbeidsgiverne vil tvinge igjennom
at 470000 ansatte igjen skal arbeide på lørdager viser noe om den
dypereliggende bakgrunn for de begivenheter som nå ruller over oss.
Det dreier seg i siste instans om "Die Endlösung der Menschenfrage"
under ledelse av forskjellige mafiøse klikker som bare tilsynelatende
står mot hverandre.

Vh. Karsten Johansen