Re: Død over NKU

Even Sandvik Underlid (eunderli@online.no)
27 Mar 99 18:17:48 +0100

Kjære lesere,

>Unge Underlid kommer på banen med sine meninger. Meningen kan summeres til at
>folk som har lest mye ikke har monopol på sannheten. Den meningen deler jeg
>fullt ut. Men det betyr ikke at folk som vil forandre samfunnet ikke skal
>lese og stadig utvide horisonten sin. Den feilslutningen gjør Underlid seg
>skyldig i.

Du misforstår. Kanskje fordi du /vil/ misforstå.

Jeg kan ikke huske å ha forsøkt å utbre et slikt syn. Selvsagt skal en lese,
undre seg, diskutere og utvide sin horisont etter absolutt beste evne. Dette
prøver jeg også å gjøre selv, men det er jo begrenset hva en liten dritt som
meg kan ha studert på mine sytten år.

>Resultatet er at han som ung NKU`er egentlig ikke har noen mening, utover den
>at folk som har lest mye ikke har krav på sannheten. For hva er sannheten?
>Det er spørsmålet.

Ét av dem, i allefall. Det er jo også naturlig å spørre seg om det finnes noen
sannheter.

>Det poenget som de unge NKP`erne må få inn i skallen sin er at den borgelige
>filosofien i Vesten i det 20. århundret selvfølgelig har et svært så
>nevrotisk forhold til sannhet. For sannheten er at den sosialistiske
>revolusjonen har skjedd og at den vesentlige intellektuelle utviklingen
>finner sted i de sosialistiske land.

Dette vet jeg altfor lite om til å kommentere, utover det at det /virker som/
om du har et lett generaliserende syn når du snakker som om filosofien i Vesten
utelukkende foregår på et borgelig og ikke-marxistisk grunnlag. Impulser fra
begge sider er dessuten viktig. Jeg tror at tenkere som har levd/lever i
sosialistiske land også kunne trenge impulser fra vesten, med andre ord. En
kan bli for fastlåst i sin tenkning.

På en annen side tviler jeg ikke på at det har foregått mye viktig
intellektuell utvikling i de sosialistiske land, mye av det helt sikkert
relevant for vår politiske virksomhet, men du bør ikke ignorere at de
politiske resultatene i Sovjetunionen faktisk ikke alltid var så imponerende.

>Det jeg kritiserer er NKU/NKP`s strategi i forhold til å få fram sannheten.
>Det var i utgangspunktet min beveggrunn for å melde meg inn i partiet. Ved
>NKU/NKP`s møter er ikke denne strategien noe tema, fordi man er forført av
>den borgelige propagandaen, og tror øyensynlig selv på at man er den norske
>statens fiende og skal kaste omkull på altsammen. Martin Nag er den eneste
>som gjør en skikkelig jobb med å knytte allianser og bringe fram nye
>sammenhenger. NKU/NKP må se igjennom sin egen organisasjonspraksis og løse
>opp i endel knuter fra den kalde krigen, la medlemmene fremstå som individer
>uavhengig av hvilke vedtak som ble gjort ved siste partisamling. Slutt å
>praktiser den foreldete demokratiske sentralismen, og gjør isteden
>partisamlingene til sosiale events hvor interesserte og åpne mennesker kan
>møtes for å utveksle erfaringer og utarbeide felles strategi. Kutt ut
>hysteriet.

Studiesirkler, debattmøter, bokkafé ... Åpen diskusjon deltar jeg gjerne i,
enten det er hjemme med venner eller på slike arrangement. Men hvordan
slik diskusjon skulle stå i et motsetningsforhold til vanlig møtevirksomhet
hvor det rent organisatoriske bestemmes kan jeg ikke skjønne.

>Et slikt åpent og ordentlig parti trengs sårt i dette landet, og
>RV kan ikke fylle denne rollen, fordi de er uløselig knyttet til den
>antisovjetiske tesen om Krushchevs svik. Kaster de denne tesen så blir
>skillet mot NKP uvesentlig, og bare psykologiske faktorer hindrer at RV kan
>gå inn i NKP.

Og disse psykologiske faktorene er naturligvis like viktige hindringer for
et sterkt kommunistisk parti som en hver politisk forskjell mellom de
forskjellige grupperingene.

>Sånn er egentlig ståa unge, søkende Underlid, den er slettes ikke så håpløs
>som innkjøpsjefen fra Drammen, Tharald Braathen Ellingsen, skal ha det til.
>Ikke la deg forføre. Men for å bli klar over hvilke muligheter dagen idag
>frembyr så gjør det seg å lære seg språk og lese noen bøker, komme i kontakt
>med kulturrarven slik f.eks. Martin Nag er. Da kommer poengene av seg selv,
>og enhver RV`er eller høyremann lar seg snurre rundt lillefingeren.

Den massive støtten du får her i på KK-forum bekrefter jo det.

>PS:
>Hils pappa.

Han er bortreist nå. Skal prøve å huske det når han kommer hjem fra ferie,
o' vise Lydersen.

--
Even Sandvik Underlid,
medl. Norges Kommunistiske Ungdomsforbund