Re: Opprop mot krigen

Ola Lars Andresen (olala@online.no)
Sat, 27 Mar 1999 02:38:04 +0100

Vanskelig sak, venner?

Beklager at jeg ikke har noen løsning på godt norsk, men hvis noen får til
(i siste lita) et banner med bokstavene:

MOT NATiOnalismen

så blir jeg med i toget. Både mot Milosevic & NATO!

Hilsen

Ola Lars Andresen

-----Original Message-----
From: Harald Haukaa Fjørtoft <harald.fjoertoft@c2i.net>
To: klassekampen-forum@aksess.no <klassekampen-forum@aksess.no>
Date: 26. mars 1999 19:52
Subject: Opprop mot krigen

>Takk for initiativet. Men for meg er dette ikkje tilstrekkjeleg. Ein
>leiande sosialist sa ein gong at skiljet mellom reformistar og kommunistar
>var synet på eige borgarskap og deira imperialisme. I denne debatten har
>den store stygge ulven vore NATO (som av mange til og med vert skrive Nato
>som ein annan person), men svært lite (ingenting?) har vore retta mot det
>norske borgarskapet og deira interesser av kontroll over alle marknader,
>råvarkjelder og produksjon. Eg meiner det no må organiserast ein "Folkets
>front mot norsk imperialisme og militær aggresjon". Klassekampen-forum,
>avisa Klassekampen, partiet AKP og fronten (partiet) RV bør vera gode
>utgangspunkt for ei slik organisering.
>
>