Re: Serbisk terror i Kosova

Knut Rognes (knrognes@online.no)
Fri, 26 Mar 1999 22:39:27 +0100

Oddmund Garvik skrev:

>Knut Rognes:

>>Dette er også Carl Bildts poeng.
>
>>Nettopp. Derfor er det ikke aktuelt. Clinton, Blair og Erik Solheim...
>
>Eg har ingenting med desse folka å gjera. La oss diskutere sak...

OK. Men jeg syntes du ga uttrykk for støtte til NATO bombingene, og derfor
mente de kunne nå endel ønskelige mål: hjelpe kosovo-albanere, stanse
serbisk mordlyst, osv. Bildt og andre sier dette er umulig uten
bakkestyrker. Og det synes du også å mene. Hvorfor støtter du da
NATO-aksjonen?

>>>Eg trur den sikraste strategien på lengre sikt ville vere først å drive
dei
>>>serbiske militære styrkane ut av Kosovo, avvæpne UCK og demilitarisere
heile
>>>området. Dette inneber ein relativt stor internasjonal fredsstyrke over
>>>fleire år, men denne gongen med skikkeleg utstyr, og med eit klinkande
klårt
>>>mandat.
>>
>>Og hvem skal vedta og deretter gjennomføre dette i virkeligheten verden?
>
>Dette er eit synspunkt. Eg har ingen illusjonar om at det kjem til å bli
>sett ut i livet, diverre. Korkje av Nato, eller FN.

Det er ikke et synspunkt. Det er fromt ønske. Du brukte et treffende
uttykk: "pasifistiske godagmannøkseskaftparoler, knapt nok å samanlikna med
lause skot i lufta". Men det var jo om Marsdals opprop.

Jeg synes du du burde skrive under oppropet. Det kan være mangelfullt, men
kan ikke skade.

Vennlig hilsen
Knut Rognes