Re: Opprop mot krigen

Knut Rognes (knrognes@online.no)
Fri, 26 Mar 1999 22:38:41 +0100

Oddmund Garvik skrev:

>... Det noverande FN-systemet har store manglar og er ute av stand til å
>setje resolusjonane sine ut i livet. Kor mange døme finst det ikkje på
>det... eit av dei grellaste dei siste åra er krigen i Rwanda.

OK. Men det er alt vi har. Synes du det blir bedre hvis USA og
Storbritannia får lov å gjøre som de vil? Dvs definere alle situasjoner
som fortjener "humanitær intervensjon"?

>... Skulle ein
>ha unngått alliansen med England/USA/Sovjet (og dei andre allierte landa)
>under den andre verdskrigen under påskot av at dei ikkje hadde humanitære
>motiv, ikkje nødvendigvis slost for demokrati og menneskeverd, og heller
ikkje
>nødvendigvis var ute etter å redde Noreg i seg sjølv?

Selvsagt ikke. Men nå er det støtte til NATO bombing eller ikke som er
diskusjonen. Både av prinsipielle og pragmatiske grunner synes jeg ikke
aksjonen har noe særlig for seg. Grunnene har jeg allerede gitt.

Kanksje vi først og fremst skulle aksjonere (dvs vis a vis norske
myndigheter) i de situasjoner vi selv kan gjøre noe, dvs hvor vi har et
fnugg av inflytelse, og hvor noen vil bry seg. Da ville prioriteringen
være: Kurdere (Tyrkia er en nær alliert), Timor (USA er en nær alliert),
palestinere (Israel nær venn), der vi har minst innflytelse er antakelig i
Serbia. Da fikk vi se hva Bondevik og Vollebæks humanisme var verdt.

Vennlig hilsen
Knut Rognes

Knut
knrognes@online.no (Knut Rognes)
http://home.sol.no/~knutro
http://www.his.no/~rognes.lu.vit.his