Re: Serbisk terror i Kosova

Knut Rognes (knrognes@online.no)
Fri, 26 Mar 1999 18:28:27 +0100

Oddmund Garvik skrev:

>Knut Rognes:
>
>>Så vidt jeg forstår er det ikke NATOs strategi å sette inn bakkestyrker.
>>Hvordan NATO da kan stanse den serbiske hæren f.eks. i Kosova er ikke klart
>>for meg. Snarere er det grunn til vente en forsterket serbisk angrepslyst
>>og ytterligere lidelser for kosovoalbanere. NATOs strategi er det hele
>>ytterst uklar.
>>Men jeg er rede til å bli overbevist hvis noen har gode argumenter.
>
>Dette *er* eit problem, for den militære effekten av flyangrep er temmeleg
>redusert i eit fjelland som Jugoslavia, jfr. tidlegare flyangrep i Bosnia.
>Den politiske effekten av slike angrep blir såleis redusert tilsvarande.
>Militært sett er det meiningslaust å avgrense seg til luftangrep om ein
>verkeleg vil endre situasjonen.

Dette er også Carl Bildts poeng.

>For å stoppe den serbiske aggresjonen
>definitivt, trur eg det er nødvendig å setja inn bakkestyrker - vel utrusta
>infanteri- og artilleriavdelingar. Det verkar ikkje som om Nato vurderer
>dette enno. Dei politiske leiarane i Vesten er ikkje overtydde om at det
>finst ein konsensus i dei involverte landa for ei slik linje. Sjølv på høgt
>nivå er konsensusen ikkje så solid at det gjer noko. Dessutan vil ein slik
>strategi nødvendigvis innebere tap og lidingar for alle dei krigførande
>partar.

Nettopp. Derfor er det ikke aktuelt. Clinton, Blair og Erik Solheim retter
seg opp og slår seg helteaktig på brystet og brøler noen slagord, sender
fjernstyrte bomber og granater, men jeg er redd alt de finner på gjør alt
vondt mye mye verre enn før.

...
>Eg trur den sikraste strategien på lengre sikt ville vere først å drive dei
>serbiske militære styrkane ut av Kosovo, avvæpne UCK og demilitarisere heile
>området. Dette inneber ein relativt stor internasjonal fredsstyrke over
>fleire år, men denne gongen med skikkeleg utstyr, og med eit klinkande klårt
>mandat.

Og hvem skal vedta og deretter gjennomføre dette i virkeligheten verden?

Vennlig hilsen
Knut Rognes