OM MED-TV

Jørgen_Strickert (jas@feskar.net)
Fri, 26 Mar 1999 16:57:53 +0100 (CET)

PRESSEMELDING - PRESSEMELDING - PRESSEMELDING

Anglo-tyrkisk tokt mot ytringsfriheten!

Mandag 22. mars stanset britiske myndigheter den kurdiske
fjernsynsstasjonen Med-TV. Dette skjedde etter sterkt press fra den
tyrkiske regjeringa. Stenginga gjelder foreløpig for tre uker. Den
britiske konsesjonsnemda skal ta den endelige avgjørelsen om tv-stasjonens
framtid.

De britiske myndighetenes beslutning om stansinga av vår tv-kanal er ikke
bare et angrep på kurdernes grunnleggende rettigheter, men en hån mot
prinsippet om ytringsfrihet generelt.

Med-TV er den eneste informasjonskanalen for alle kurdere i Kurdistan og
Europa. Det er den eneste kanalen hvor kurdere kan uttrykke sine meninger
og opprettholde sin egen kulturelle identitet. Kanalens hovedoppgave er å
formidle kurdisk kultur, informasjon, kunst, historie, tradisjon, etc.
Dette ble for mye for det despotiske tyrkiske regimet, som gjennom 80 år
har undertrykt språket og kulturen til det kurdiske folket.

Tyrkiske myndigheter har lagt press på britiske myndigheter gjennom mange
år, og denne strategien har nå lyktes. Dette er et alvorlig tilbakeslag
for det kurdiske folket og ytringsfriheten i sin alminnelighet. Derfor
oppfordrer vi - på vegne av 500 kurdere i Trondheim og omegn - alle
demokratiske krefter og forsvarere av ytringsfriheten til å bekjempe
ytringsfrihetens fiender.

Trondheim, 26. mars 1999

KURDISK AKTIVITETSSENTER, TRONDHEIM og
SOLIDARITETSKOMITEEN KURDERNES VENNER I TRONDHEIM

Kameratsleg helsing,
JørgenS.