Nor-X_Nordmenn_Mot_Dødsstraff_ønsker_har_blitt_dratt_i

Turid Sandberg Jacobsen (tsihle@online.no)
Fri, 26 Mar 1999 16:56:04 +0100

This is a multi-part message in MIME format.

------=_NextPart_000_0006_01BE77A9.88DB3BC0
Content-Type: text/plain;
charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Hei,

Jeg er ny på denne lista, og har ikke enda fått satt meg helt inn i hvordan "tonen" her er, men prøver meg allikevel med denne postingen.

Nor-X, en nystartet gruppe som skal jobbe mot den skandaløse og stadig mer utstrakte bruken av dødsstraff i USA, ønsker å komme i kontakt med andre som også kunne tenke seg å jobbe med dette.

Vi er i ferd med å sette opp web-sider som er å finne på:

http://www.oranous.com

der vi også har et diskusjonsforum, der man kan poste meningene sine.

Vi er selvsagt motstandere av dødsstraff uansett hvor i verden den måtte utøves. Grunnene til at vi har valgt å jobbe mot USA spesielt er at vi ser at Norge generelt har en tendens til å adoptere nær sagt ukritisk hva det måtte være av amerikansk mentalitet.

Dessuten ser vi omtrent daglig at USA uhemmet sanksjonerer mot andre stater som ikke respekterer menneskerettighetene, og til alt overmål til og med går til militære aksjoner overfor disse. En farlig følge av dette, kan bli at resten av den vestlige verden luller seg inn i den tro at USA, verdens menneskerettighetspoliti globalt, er en modell for hvordan respekt for mennesket skal være. Når vi dessuten ser at Europa, som i Europarådet har fordømt all bruk av dødsstraff, i neste øyeblikk er villige til å handle med stater som Texas, som henretter mennesker over en lav sko, har vi god grunn til å lure på hva det er vi egentlig holder på med her i Europa også.

Charles Rector, Robert White og David Earl Gibbs, er alle blitt planlagt henrettet i staten Texas i løpet av mars måned. Charles Rector i dag den 25.mars, Robert White den 30. mars og David Earl Gibbs den 13. april.

Den 15. april, to dager etter den siste av disse er blitt henrettet, starter en to dager lang forretningskonferanse - EUROTEX - i Texas, med det for øye å bygge opp et forretningssamarbeid om informasjonsteknologi mellom Texas og europeiske land.

I materiellet som er blitt brukt for å promotere konferansen sies det at denne "2-dagers begivenheten vil presentere staten Texas som "Det Globale Høyteknologisenter".

EUROTEX deltagere burde være klar over at Texas er "Det Globale Henrettelses-senter".

Siden 1982, har 171 fanger blitt henrettet i Texas, på mest "høyteknologisk" vis i The Walls Unit, Huntsville, Texas. Hittil i 1999, er 7 stykker blitt henrettet i Texas.

Over 440 andre venter i sine celler i Ellis One Unit på at "høyteknologien" skal komme å ta livet av dem, inkludert 4 andre som er planlagt henrettet i Texas mellom 28. april og 19. mai.

Hvorvidt norske næringslivsinteresser er involvert i denne spesielle konferansen vites ikke, men jeg etterlyser norske politikere og myndigheters bidrag til det internasjonale arbeidet mot bruk av dødsstraff. Jeg etterlyser også andre nordmenns engasjement og vi ønsker kontakt med dem som kunne tenke seg å jobbe sammen med oss med dette. Vi ber ikke om at sanksjoner blir igangsatt hverken overfor USA generelt eller Texas spesielt, bare at samme grad av initiativ blir tatt overfor ovennevnte stater, som andre nasjoner i andre deler av verden som fremdeles har bruk av dødsstraff i sine lover og statutter.

I 1997 ble 37 mennesker henrettet i Texas. Like mange som i resten av nasjonen sammenlagt.

Det er mitt håp at norske næringslivsinteresser kanskje ikke ville være like innstilt på handelssamarbeid med stater som ikke verdsetter det mest grunnleggende av alle verdier:

Liv.

Norske næringslivsinteresser som er involvert i handel med Texas, bør informeres og jeg ser dette som norske myndigheters ansvar.

Hvis noen skulle føle seg motivert til aktivt å jobbe mot dødsstraff, håper vi å komme i kontakt med dere.

------=_NextPart_000_0006_01BE77A9.88DB3BC0
Content-Type: text/html;
charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD W3 HTML//EN">

Hei,

Jeg er ny på denne lista, og har ikke enda fått satt meg helt inn i hvordan "tonen" her er, men prøver meg allikevel med denne postingen.

Nor-X, en nystartet gruppe som skal jobbe mot den skandaløse og stadig mer utstrakte bruken av dødsstraff i USA, ønsker å komme i kontakt med andre som også kunne tenke seg å jobbe med dette.

Vi er i ferd med å sette opp web-sider som er å finne på:

http://www.oranous.com

der vi også har et diskusjonsforum, der man kan poste meningene sine.

Vi er selvsagt motstandere av dødsstraff uansett hvor i verden den måtte utøves. Grunnene til at vi har valgt å jobbe mot USA spesielt er at vi ser at Norge generelt har en tendens til å adoptere nær sagt ukritisk hva det måtte være av amerikansk mentalitet.

Dessuten ser vi omtrent daglig at USA uhemmet sanksjonerer mot andre stater som ikke respekterer menneskerettighetene, og til alt overmål til og med går til militære aksjoner overfor disse. En farlig følge av dette, kan bli at resten av den vestlige verden luller seg inn i den tro at USA, verdens menneskerettighetspoliti globalt, er en modell for hvordan respekt for mennesket skal være. Når vi dessuten ser at Europa, som i Europarådet har fordømt all bruk av dødsstraff, i neste øyeblikk er villige til å handle med stater som Texas, som henretter mennesker over en lav sko, har vi god grunn til å lure på hva det er vi egentlig holder på med her i Europa også.

Charles Rector, Robert White og David Earl Gibbs, er alle blitt planlagt henrettet i staten Texas i løpet av mars måned. Charles Rector i dag den 25.mars, Robert White den 30. mars og David Earl Gibbs den 13. april.

Den 15. april, to dager etter den siste av disse er blitt henrettet, starter en to dager lang forretningskonferanse - EUROTEX - i Texas, med det for øye å bygge opp et forretningssamarbeid om informasjonsteknologi mellom Texas og europeiske land.

I materiellet som er blitt brukt for å promotere konferansen sies det at denne "2-dagers begivenheten vil presentere staten Texas som "Det Globale Høyteknologisenter".

EUROTEX deltagere burde være klar over at Texas er "Det Globale Henrettelses-senter".

Siden 1982, har 171 fanger blitt henrettet i Texas, på mest "høyteknologisk" vis i The Walls Unit, Huntsville, Texas. Hittil i 1999, er 7 stykker blitt henrettet i Texas.

Over 440 andre venter i sine celler i Ellis One Unit på at "høyteknologien" skal komme å ta livet av dem, inkludert 4 andre som er planlagt henrettet i Texas mellom 28. april og 19. mai.

Hvorvidt norske næringslivsinteresser er involvert i denne spesielle konferansen vites ikke, men jeg etterlyser norske politikere og myndigheters bidrag til det internasjonale arbeidet mot bruk av dødsstraff. Jeg etterlyser også andre nordmenns engasjement og vi ønsker kontakt med dem som kunne tenke seg å jobbe sammen med oss med dette. Vi ber ikke om at sanksjoner blir igangsatt hverken overfor USA generelt eller Texas spesielt, bare at samme grad av initiativ blir tatt overfor ovennevnte stater, som andre nasjoner i andre deler av verden som fremdeles har bruk av dødsstraff i sine lover og statutter.

 

I 1997 ble 37 mennesker henrettet i Texas. Like mange som i resten av nasjonen sammenlagt.

Det er mitt håp at norske næringslivsinteresser kanskje ikke ville være like innstilt på handelssamarbeid med stater som ikke verdsetter det mest grunnleggende av alle verdier:

Liv.

Norske næringslivsinteresser som er involvert i handel med Texas, bør informeres og jeg ser dette som norske myndigheters ansvar.

Hvis noen skulle føle seg motivert til aktivt å jobbe mot dødsstraff, håper vi å komme i kontakt med dere.

------=_NextPart_000_0006_01BE77A9.88DB3BC0--