FW: Fw: DEMONSTRASJON

Kaj_Størdal_Toftner (kaj@kvalito.no)
Thu, 25 Mar 1999 12:04:47 +0100

> -----Original Message-----
> From: Pål Hellesnes
> Sent: Thursday, March 25, 1999 12:03 PM
> To: bjarke friborg
> Cc: rv-liste
> Subject: Re: Fw: DEMONSTRASJON
>
> > >***************
> > >DEMONSTRASJON MOT BOMBING
> > >***************
> > >
> > >
> > >Torsdag kl. 17.00 utenfor den amerikanske
> > >ambassaden i Drammensveien.
> > >Vi går til utenriksdepartementet etterpå
> > >
> > >*****************************************
>
> ...og laurdag 13.00 øvst i Nordre i Trondheim.
> (arr: antikrigsnettverket i Trondheim)
>
> Pål