til Bismo

Hans Berger (nkuost@hotmail.com)
Thu, 25 Mar 1999 00:58:33 PST

Nei, Bismo, hovedpoenget med Vuk D. var å vise hvorledes vestlige media
vinkler og forvrenger nyhetsbildet fra rest-Jugoslavia. Det burde da gå
klart fram av NKU-uttalelsen, eller? Odd Karsten Tveit LØY for norske
TV-seere da han seint i går kveld rapporterte at innbyggerne i Pristina
ikke tok noen forhåndsregler, at alt var stille men mørkt. Dagens aviser
forteller noe annet. Gråtende unger, luftalarm, panikk.

Dette vrengebildet har satt seg langt inn i den s. k. Venstresida. For
noen måneder siden trykte "Venstresidas Dagsavis", Klassekampen,
kronikker med oppfordringer om å sende våpen til UCK. I dag jubler UCK.
Om AKP jubler med dem tør være usagt. Uansett bør det være noe av et
tankekors for alle forsvarsvenner at Norge nå er i krig med Serbia.

Hans Berger

Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com