Re: FW: DEMONSTRASJON

Karsten Vedel Johansen (kvjohans@online.no)
Wed, 24 Mar 1999 23:31:06 +0100 (MET)

At 22:26 24.03.99 +0100, Kai Stjørdal Toftner wrote:

>> >
>> >***************
>> >DEMONSTRASJON MOT BOMBING
>> >***************
>> >
>> >
>> >Torsdag kl. 17.00 utenfor den amerikanske
>> >ambassaden i Drammensveien.
>> >Vi går til utenriksdepartementet etterpå
>> >
>> >*****************************************

Hvilke paroler har denne demonstrasjonen mot Serbias fascistinfluerte regime
og dette regimets undertrykkelse i Kosovo?
Hvilke paroler mot visse albaneres sjåvinistiske drømmer om Stor-Albania?

Vh. Karsten Johansen