NATO's Humanitarian Trigger

Ottar Solberg (ottsolbe@online.no)
Wed, 24 Mar 1999 22:55:37 +0100

Kommentar til artikkelen fra Z-net.

Artikkelen inneholder greie betrakninger om NATO ønsker om å bli verdenspoliti og måten å få det til på.
Den inneholder også greie betrakninger om at verden ikke alltid er slik den ser ut som, at det arrangeres
som andre får skylda for.
Artikkelene peker også på at serberne av vesten blir framstilt som den virkelig slemme i denne problematikken.
Sysnpunktene rundt hva som burte ha vært gjort da Kosovo fikk autonomitet i 70- og 80 åra.
Men artikkelen sier svært lite om det problemet som er i Kosovo nå, og hvilke muligheter det er for å få til akseptable
forhold der for de som bor der.
Det kan skyldes at det ikke er så lett å finne en god løsning. Verden er ikke enkel. Det blir ofte for enkelt å si at
USA og andre imperialistmakter skal holde seg unna.
Eller skyldes det at artikkelforfatteren vil at serberne skal ha den fulle og hele makten i Kosovo, at albanerne får ta det
som blir budt de, og være fornøyd.
Det er et par setninger i artikkelen som får meg til å tro det, nemlig:
"The Serbs are essentially a modernized peasant people, who having
liberated themselves from arbitrary Turkish Ottoman oppression in the 19th
century, are attached to modern state institutions. In contrast, the
Albanians in the northern mountains of Albania and Kosovo have never really
accepted any law, political or religious, over their own unwritten "Kanun"
based on patriarchal obedience to vows, family honor, elaborate obligations,
all of which are enforced not by any government but by male family and clan
chiefs protecting their honor, eventually in the practice of blood feuds and
revenge."
Beskrivelsen av serberbe er positiv, men beskrivelsen av albanerene er nedlatende og negativ.

Ottar Solberg.