Serbias "sosialisme"

Karsten Vedel Johansen (kvjohans@online.no)
Wed, 24 Mar 1999 20:59:56 +0100 (MET)

Jeg ser av "debatten" at noen oppfatter dagens Serbia som "sosialistisk".
"Sosialisme" skulle altså bety et mafia- og gangstervelde med et
fascistparti (Seseljs parti) som deltaker i regjeringa. I så tilfelle har vi
flere "sosialistiske" land i dagens verden: Irak, Tyrkia, Iran, Pakistan,
Nord-Korea, Kroatia, Hvite-Russland, Columbia, Somalia osv. Og vi kan
begynne å regne Franco-Spania, Salazars Portugal, Schussnigs Østerrike,
Pilsudskis Polen, Quislings Norge, Scavenius' og Werner Bests Danmark,
Hitlers Tyskland og Mussolinis Italia m.fl. blant fortidas "sosialistiske"
land.

For å kunne bedømme dette "synspunkt" vil jeg minne om det Brecht skrev
engang: at nazismen var en "sosialisme for idioter". Men det var for mange
år tilbake. På det nåværende framskredne tidspunkt vil jeg anta, at ikke
engang idioter tror det er sosialisme under Milosevitj.

Vh. Karsten Johansen