Re:_Død_over_NKU

Sigurd Lydersen (sigurd.lydersen@easteur-orient-stud.uio.no)
Wed, 24 Mar 1999 16:44:03 +0100

KK-forum,

Unge Underlid kommer på banen med sine meninger. Meningen kan summeres
til at folk som har lest mye ikke har monopol på sannheten. Den meningen
deler jeg fullt ut. Men det betyr ikke at folk som vil forandre samfunnet
ikke skal lese og stadig utvide horisonten sin. Den feilslutningen gjør
Underlid seg skyldig i.

Resultatet er at han som ung NKU`er egentlig ikke har noen mening, utover
den at folk som har lest mye ikke har krav på sannheten. For hva er
sannheten? Det er spørsmålet.

Det poenget som de unge NKP`erne må få inn i skallen sin er at den
borgelige filosofien i Vesten i det 20. århundret selvfølgelig har et
svært så nevrotisk forhold til sannhet. For sannheten er at den
sosialistiske revolusjonen har skjedd og at den vesentlige intellektuelle
utviklingen finner sted i de sosialistiske land.

Som Fidel Castro påpeker det; at sosialistenes force er at de kan
forholde seg til sannhet, mens de borgelige kretsene er nødt til å dekke
over og holde skjult. I sovjetisk vitenskapsfilosofi innebarerer dette at
sannhet er en helt sentral filosofisk kategori, ikke den ene sannhet, men
<italic>at </italic>det finnes en sannhet, det samme poenget som lå til
grunn for Jostein Gaarders "Sofies Verden" og som han tjente seg søkkrik
på. Også NKP kan skåre de samme målene.

Det jeg kritiserer er NKU/NKP`s strategi i forhold til å få fram
sannheten. Det var i utgangspunktet min beveggrunn for å melde meg inn i
partiet. Ved NKU/NKP`s møter er ikke denne strategien noe tema, fordi man
er forført av den borgelige propagandaen, og tror øyensynlig selv på at
man er den norske statens fiende og skal kaste omkull på altsammen.
Martin Nag er den eneste som gjør en skikkelig jobb med å knytte
allianser og bringe fram nye sammenhenger. NKU/NKP må se igjennom sin
egen organisasjonspraksis og løse opp i endel knuter fra den kalde
krigen, la medlemmene fremstå som individer uavhengig av hvilke vedtak
som ble gjort ved siste partisamling. Slutt å praktiser den foreldete
demokratiske sentralismen, og gjør isteden partisamlingene til sosiale
events hvor interesserte og åpne mennesker kan møtes for å utveksle
erfaringer og utarbeide felles strategi. Kutt ut hysteriet. Et slikt
åpent og ordentlig parti trengs sårt i dette landet, og RV kan ikke fylle
denne rollen, fordi de er uløselig knyttet til den antisovjetiske tesen
om Krushchevs svik. Kaster de denne tesen så blir skillet mot NKP
uvesentlig, og bare psykologiske faktorer hindrer at RV kan gå inn i
NKP.

Sånn er egentlig ståa unge, søkende Underlid, den er slettes ikke så
håpløs som innkjøpsjefen fra Drammen, Tharald Braathen Ellingsen, skal ha
det til. Ikke la deg forføre. Men for å bli klar over hvilke muligheter
dagen idag frembyr så gjør det seg å lære seg språk og lese noen bøker,
komme i kontakt med kulturrarven slik f.eks. Martin Nag er. Da kommer
poengene av seg selv, og enhver RV`er eller høyremann lar seg snurre
rundt lillefingeren.

vennlig hilsen

Sigurd Lydersen

PS:

Hils pappa.